Hjem

 

FOLLO BYGGETILSYN

Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen blir overholdt i kommunene. Loven overlater gjennom ansvarsrettsreglene et omfattende ansvar til aktørene i byggesaken. Ansvaret er basert på tillit og erklæringer. Derfor er kommunene pålagt å påse at regelverket følges.

 

Follo Byggetilsyn er et felles tilsynskontor for kommunene Frogn, Oppegård, Enebakk, Ski, Nesodden og Ås. Kontoret holder til i Ski rådhus og har for tiden to ansatte.

 

Tilsyn er å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven blir fulgt. Tilsyn kan utføres med forskjellige metoder, for eksempel;

  • besiktigelse
  • stikkprøver av enkelte valgte løsninger i prosjekteringen eller utførelsesfasen
  • tilsyn i prosjektets dokumenter
  • intervju
  • gjennomgang av foretakenes kontrollsystemer
  • inspeksjon på byggeplassen

 

Tilsyn kan skje enten uanmeldt eller ved at det varsles på forhånd. Kommunen står fritt ved valg av fremgangsmåte og metode

 

 

 

Kontoradresse: Rådhuset, Idrettsveien 8, Ski.

Postadresse: c/o Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski

Telefon: 64 87 87 00

Epost: fbt@fbt.no